Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 25, 2017

En liten "inbetweener" inför Max FM:s 20. sändning

  • med en introduktion av Max' egna föräldrar
  • en Hip Hop låt
  • och ett tack till alla lyssnare och facebook följare, som blir fler och fler :)


Jul 19, 2017

Återigen är det dags för en högkvalitativ underhållning på låg nivå. Många ämnen skulle tas upp, men tiden var knapp...

  • med nya jinglar och sketcher
  • härlig musik 
  • och info kring nästa Max FM:s jubileum; 20. sändning står på schemat


Jul 17, 2017

Jag hälsar på min gamla kompis Satan hemma hos honom...i helvetet.


Jul 17, 2017

Jag hälsar på min gamla kompis Satan hemma hos honom...i helvetet.


Jul 17, 2017

Jag hälsar på min gamla kompis Satan hemma hos honom...i helvetet.